Türkiye  hükümetinin  tesbit ettigi  projeler  dahilinde belirli zamanlar zarfında vatanın bütün bölgeleri çelik raylarla birbirine bağlanacaktır. 

Demiryolları memleketin tüfekten, toptan daha mühim bir emniyet silahıdır.

Demiryollarını kullanacak olan Türk milleti, kaynağındaki ilk sanatkarlıgının, demirciliğin eserini tekrar göstemiş olmakla iftihar edecektir.

Demiryolları Türk milletinin refah ve medeniyet yollarıdır. 

M. Kemal  ATATÜRK